Studio LQAB_
_About_
_Projects_
_Articles_
_Contact_ leo@leoqvarsebo.se
All_expand_collapse_
Möllhult
Stallmästaren
Dalarna
Tistelholmen
Arlanda, OMEGA
Arlanda Drivelab
Project: [Möllhult]

Beställaren behövde hjälp med att tänka lite kring deras privata gård i Skåne. Deras befintliga hus bestod av två huskroppar, varav den ena var äldre putsad korstimrad byggnad med halmtak och den andra en lada kring en stenlagd innergård. Till historien hör också att beställaren tidigare hade sökt bygglov för en pool och en poolbyggnad, men kände nu att det projektet inte riktigt passade med fastighetens karaktär. Svaret på den fråga vi ställdes inför blev att ta fasta på de befintliga husens form och den gårdsformationen som redan var påbörjad.

Den nya byggnaden är centralt placerad mot de två äldre med en tydligt redovisad trästomme som indelas i täta och glasade partier anpassade till det omgivande landskapet och utblickar. Vi valde att låta det äldre huset med halmtak fortsätta vara huvudbyggnaden i kompositionen och gav tillbyggnaden ett sinuskorrugerat plåttak som härmar himlens färg.

Trästommens indelning återkommer på insidan av byggnaden tillsammans med ett polerat betonggolv. Köket är platsbyggt mot trappen till det övre sovrummet.

Eftersom poolen byggdes före huset ställdes vi inför två alternativ. Antingen flytta huset och bryta symmetrin mot gården, eller växla av husets hörn och låta taket kraga ut mot poolen. Effekten blev en uteplats utanför bastun skyddad från sol och regn där familjen kan duscha i det fria.

Projektet ska ses som en hyllning till en äldre bruksarkitektur. Genom samspelet mellan det moderna fritidslivet komfort och äldre byggteknik samt stil har vi skapat en plats för generationer framöver.

Project credits:
Architect: BSK Arkitekter – Leo Qvarsebo, Arsenije Vladisavljevic
Size: 74 m²
Developer: Private client
Project duration:2018-19

Studio LQAB, Leonard Qvarsebo AB, ägnar sig åt att sammanföra byggnader och sammanhang till arkitektur. Studion arbetar med kunskap, tradition och lyhördhet för att ta idéer från ritbordet till verkligheten och skapa långsiktiga värden.

Vårt synsätt är att arkitekten är byggaktörens främsta rådgivare. Att ge råd innebär delaktighet och samarbete kring ekonomiska, funktionella, och estetiska mål.

Studio LQAB har pågående projekt från mindre privata uppdrag till stadsplanering. Gemensamt för uppdragen är delaktighet och ansvarstagande för slutresultatet.

Leo Qvarsebo summerhouse