Studio LQAB_
_About_
_Projects_
_Articles_
_Contact_ leo@leoqvarsebo.se
All_expand_collapse_
Möllhult
Stallmästaren
Dalarna
Tistelholmen
Arlanda, OMEGA
Arlanda Drivelab
Project: [Tistelholmen]

In 2014, one of the houses burned at Tistelholmen outside Lidingö in Stockholm. The only thing that survived the fire was the old brick fireplace. The house was one of the oldest and largest on the island, why the footprint and the volume of the former house were important to preserve. However, the family wanted a new look and better solutions of the rooms. The new house is constructed with a cross laminated timber structure (CLT), where the flor slab between the floors is suspended by the roof beam
to allow for as much space as possible.

The façade has been divided in groups of windows and cladded with an impregnated pine wood panel. The interior consists of visible laminated timber structure.

As a memory of the old house, the bricks from the old fireplace were reused and rebuilt into a new, but old fireplace.

Project credits:
Architect: Leo Qvarsebo
Size: 160 m²
Developer: Private client
Construction: Janrik & Co
Project duration:2014-17

Studio LQAB, Leonard Qvarsebo AB, ägnar sig åt att sammanföra byggnader och sammanhang till arkitektur. Studion arbetar med kunskap, tradition och lyhördhet för att ta idéer från ritbordet till verkligheten och skapa långsiktiga värden.

Vårt synsätt är att arkitekten är byggaktörens främsta rådgivare. Att ge råd innebär delaktighet och samarbete kring ekonomiska, funktionella, och estetiska mål.

Studio LQAB har pågående projekt från mindre privata uppdrag till stadsplanering. Gemensamt för uppdragen är delaktighet och ansvarstagande för slutresultatet.

Leo Qvarsebo summerhouse