Studio LQAB_
_About_
_Projects_
_Articles_
_Contact_ leo@leoqvarsebo.se
All_expand_collapse_
Möllhult
Stallmästaren
Dalarna
Tistelholmen
Arlanda, OMEGA
Arlanda Drivelab
Project: [Arlanda Drivelab]

The project is a car sales- and service center along the E4 motorway adjacent to the developer’s existing training facilities. The main focus of the project was to offer qualitative spaces with a strong identity to growing automotive companies.

The zoning plan (detaljplan) for the project did not allow buildings located close to the road, why a large part of the project consisted of arguing that a closed unit of buildings would be the most suitable for the site. The buildings was to be rented in units of about 400 m² with the possibility of larger units. As the tenants are automotive companies a parking space was created on the roof of the house.

When the project was completed in 2016, it was first as an environmentally certified car sales hall in Sweden.

Studio LQAB, Leonard Qvarsebo AB, ägnar sig åt att sammanföra byggnader och sammanhang till arkitektur. Studion arbetar med kunskap, tradition och lyhördhet för att ta idéer från ritbordet till verkligheten och skapa långsiktiga värden.

Vårt synsätt är att arkitekten är byggaktörens främsta rådgivare. Att ge råd innebär delaktighet och samarbete kring ekonomiska, funktionella, och estetiska mål.

Studio LQAB har pågående projekt från mindre privata uppdrag till stadsplanering. Gemensamt för uppdragen är delaktighet och ansvarstagande för slutresultatet.

Leo Qvarsebo summerhouse